Courses / Module

Toggle Print

Module CRUINNEAS AGUS CEART NA GAEILGE

Module code: NG629
Credits: 10
Semester: 2
Department: NUA-GHAEILGE
International: No
Overview Overview
 

Féachfar le cruinneas teanga an mhic léinn a fhorbairt ag leibhéal iarchéime. Leagfar béim, dá réir sin, ar ghnéithe faoi leith d’fhuaimniú agus de scríobh na Gaeilge. Pléifear go mion sleachta éagsúla Gaeilge ó thaobh na brí agus na gramadaí. Díreofar ar roinnt áiseanna cuí leictreonacha/ téacsanna a chuideos leis an mac léinn dul i dtaithí ar bhlas agus ar dhul ceart na Gaeilge. Iarrfar ar an mac léinn cleachtaí cuí agus aistriúcháin ar ábhair éagsúla a réiteach – is orthu seo a bhunófar marc an mheasúnaithe leanúnaigh.

Open Learning Outcomes
 
Open Teaching & Learning methods
 
Open Assessment
 
Open Autumn Supplementals/Resits
 
Open Pre-Requisites
 
Open Timetable
 
Back to top Powered by MDAL Framework © 2022
V5.3.1 - Powered by MDAL Framework © 2022