Courses / Module

Toggle Print

Module TOGRA SA TAIGHDE EALAÍONTA

Module code: NG637
Credits: 30
Semester: Year-Long
Department: NUA-GHAEILGE
International: No
Overview Overview
 

Taighde ealaíonta trí mheán na Gaeilge in aon ghné nó réimse d’ealaíona traidisiúnta nó comhaimseartha na Gaeilge agus na Gaeltachta, mar shampla an ceol, an amhránaíocht, an damhsa, an traidisiún béil, an amharclannaíocht, an scannánaíocht, an scríbhneoireacht chruthaitheach, nó aon ábhar cruthaitheach oiriúnach eile. Bíonn ionad lárnach ag an gcleachtas cruthaitheach sa taighde ealaíonta agus mar sin bíonn an ghné phraiticiúil go mór chun cinn. Déanfar an togra a dhearadh de réir riachtanaisí an taibhléirithe nó na n-ealaíon cruthaitheach i gcomhpháirt leis an bhfoireann stiúrthóireachta. De ghnáth bíonn cuid scríofa agus cuid phraiticiúil i gceist, ach tá an-solúbthacht ann maidir le dearadh an togra.

Open Learning Outcomes
 
Open Teaching & Learning methods
 
Open Assessment
 
Open Pre-Requisites
 
Open Timetable
 
Copyright © 2017 Maynooth University
Maynooth, Co. Kildare, Ireland
Tel: +353(1) 7086000
Powered by MDAL Framework © 2019
V5.2.0 - Powered by MDAL Framework © 2019