Courses / Module

Toggle Print

Module LITEARTHACHT AGUS GAELSCOLAÍOCHT

Module code: EDF476
Credits: 2.5
Semester: Year-Long
Department: FROEBEL EDUCATION
International: No
Overview Overview
 

Díreoidh an modúl seo ach go háirithe ar an nGaelscolaíocht agus conas litearthacht a chur chun cinn i suíomh na nGaelscoileanna.

Sa mhodúl seo cuirfear taighde náisiúnta agus idirnáisiúnta os comhair na scoláirí. Beidh ionchur ó dhaoine atá ag obair san earnáil agus deiseanna ag na scoláirí naisc a chruthú idir an taighde agus an t-eolas ó na léachtaí. Déanfar plé ar stair agus ar fhorbairt na Gaelscolaíochta in Éirinn. Beidh ionchur ann faoin gcur chuige a bhaineann leis an gCuraclam Gaeilge (1999) i gcomhthéacs an tumoideachais. Beidh plé faoi na difríochtaí idir FCÁT agus tumoideachas agus na buntáistí agus míbhuntáistí atá luaite leo sa taighde. Déanfar anailís ar áiseanna don seomra ranga Gaelscoile.

Cuirfear béim faoi leith ar litearthacht i gcomhtéacs na nGaelscoileanna.

Open Learning Outcomes
 
Open Teaching & Learning methods
 
Open Assessment
 
Open Repeat options
 
Open Timetable
 
Back to top Powered by MDAL Framework © 2019
V5.2.0 - Powered by MDAL Framework © 2019