Courses / Module

Toggle Print

Module FOCLÓIREACHT NA NUA-GHAEILGE

Module code: EDF453
Credits: 2.5
Semester: Year-Long
Department: FROEBEL EDUCATION
International: No
Coordinator: Dr Liam Mac Amhlaigh (FROEBEL EDUCATION)
Overview Overview
 

Tabharfaidh an modúl seo radharc ar ionad na foclóireachta i Léann na Gaeilge agus go háirithe ar an éabhlóid a tháinig uirthi mar dhisciplín léinn san aois seo caite. Cúrsa ginearálta atá in atá ann chun deis a thabhairt don mhac léinn buntuiscintí agus eolas leathan a bhaint amach ar an ábhar. Úsáidfear meascán den ghnáthchur chuige léachta agus sleachta léitheoireachta a bheidh le léamh ag an mac léinn roimh ré, le díospóireacht a chruthú agus reáchtáil.

Open Learning Outcomes
 
Open Teaching & Learning methods
 
Open Assessment
 
Open Repeat options
 
Open Timetable
 
Back to top Powered by MDAL Framework © 2019
V5.2.0 - Powered by MDAL Framework © 2019